دوشنبه 03 مهر 1402 برابر با 25 سبتامبر 2023

آگهي مزايده فروش 13 قلم كالاي اسقاط منطقه 8 عملیات انتقال گاز

فروش 13قلم كالاي اسقاط

آگهي مزايده فروش 13 قلم كالاي اسقاط منطقه 8 عملیات انتقال گاز    

مزايده شماره: 002- 01

 شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) در نظردارد اقلام اسقاط را براساس آگهي هاي مندرج در روزنامه هاي سراسري مورخ 08/05/1401 و 09/05/1401 از طريق مزايده عمومي به شرح مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند از كليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد براساس شرايط ذيل، حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/05/1401 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir   به شماره مزايده: 1001091592000002 نسبت به بارگذاري اسناد و همچنين تحويل فيزيكي ضمانتنامه شركت در مزايده را به دبيرخانه کمیسیون مناقصات منطقه 8 عمليات انتقال گاز واقع در تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر- بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1)مشخصات مزايده:

1-1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)

1-2- نشاني دستگاه مزايده گزار: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

1-3- مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شركت مي كند.

1-4- موضوع مزايده: فروش 13قلم كالاي اسقاط (مطابق جدول پيوست)

1-5- مهلت خريد اسناد از سامانه : 08/05/1401 لغايت 19/05/1401

1-6- زمان بارگذاري اسناد: از زمان بارگزاري در سامانه ستاد

1-7- زمان و مهلت درج قيمت پيشنهادي درسامانه وتحويل فيزيكي فيش بانكي به دبيرخانه كميسيون: تا ساعت 30/13 روز شنبه مورخ 29/05/1401

1-8- زمان بازگشائي پاكت ها: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 30/05/1401

1-9- محل بازگشايي پاكتها: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

 1-10- زمان بازديد:

از مورخ 08/05/1401 لغايت 20/05/1401 روزهاي شنبه تا پنجشنبه از ساعت10 لغايت30/13

1-11- هزينه خريد اسناد: هزينه خريد اسناد مزايده 000/500 ريال مي باشد كه به حساب 040100004101090571214486   IRبانك مركزي شعبه دايره معاملات بنام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) واريز و رسيد آن در سامانه ستاد بارگزاري گردد.

1-12- نوع تضمين و چگونگي ارائه آن: مزايده گران ميتوانند مبالغ تضمين را به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب 040100004101090571214486   IR بانك مركزي شعبه دايره معاملات ارائه و رسيد واريز وجه، و يا به صورت ضمانتنامه بانكي و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزايده، و قابل تمديد به مدت يك دوره سه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) صادر شده باشد ارائه نمايند.

 2-موضوع مزايده:

                                     دپوانبارسلويج تبريز

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

قيمت پايه به ريال/دپوانبارسلويج تبريز

مبلغ تضمين 5درصد برقيمت پايه ريال

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

70000

105/000

367/500/000

2

ضايعات آلومينيوم

كيلو

2000

455/000

45/500/000

3

 روغن سوخته بابشكه

بشكه

  40

17/000/000

34/000/000

4

تاير مستعمل در سايز مختلف

 كيلو

10000

15/000

7/500/000

5

 بشكه خالي

 عدد

  150 

2/000/000

15/000/000

تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي منطقه 8 عمليات انتقال گاز هماهنگي با آقاي محمد نادري 041-31444421

 محل دپوانبارسلويج اردبيل

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

قيمت پايه به ريال/دپوانبارسلويج تبريز

  مبلغ تضمين 5درصد برقيمت پايه ريال

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

6500

 105/000

34/125/000

2

ضايعات آلومينيوم

كيلو

 500

455/000

 11/375/000

3

روغن سوخته

بشكه

 41

17/000/000

  34/850/000

4

بشكه خالي

بشكه

 52

2/000/000

5/200/000 

5

فيلم فوجي خام

كيلو

 115

 27/000  

155/250

6

مواد ظهور

پاكت

 358

 13/000

232/700 

7

داغي زنجيربولدزر (731)D6

كيلو

 3500

 180/000

31/500/000

آدرس: اردبيل كمربندي دوم راه انزاب (نرسيده به روستاي انزاب) مركزبهره برداري يارد اردبيل. هما هنگي با آقاي عليرضا سليماني تلفن 045- 31842211

محل يارد بوكان

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

قيمت پايه به ريال/دپوانبارسلويج تبريز

  مبلغ تضمين 5درصد برقيمت پايه ريال

1

 روغن سوخته

ليتر

4000

 77/000

 15/400/000

آدرس: دوكيلومتري جاده بوكان شاهين دژ روبروي سي ان جي گاز هماهنگي با آقاي احمد محمدي تلفن 044- 46266021 الي 24  (داخلي 1204)

 

                                                                                روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1401/5/8

دريافت فايل PDF

311 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 1010

آخرین اخبار

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت