دوشنبه 20 مرداد 1399 برابر با 10 آگوست 2020

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز تبريز

محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز تبريز

كيلومتر 15 تبريز- آذرشهر              محدوده تحت پوشش 1030 كيلومتر

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت