پنج شنبه 09 تیر 1401 برابر با 30 جون 2022

ماموريت منطقه 8 عمليات انتقال گاز

دريافت گاز طبيعي، از مناطق 3، 7 ، 9 و منابع خارجی و انتقال ايمن ،پايدار،بهره وروپاك به مبادی مصارف داخلی كشورو پايانه هاي صادراتي (کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان،جمهوری خود مختار نخجوان و جمهوری ارمنستان) است وهمچنين وظيفه بهره برداري ونگهداري خطوط لوله ميباشد .

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت