چهارشنبه 05 ارديبهشت 1403 برابر با 24 آوریل 2024

سيستمهاي مديريتي - تعالی سازمانی

سيستم هاي مديريت يكپارچه IMS

از سال 1381 پيرو حركت منطقه جهت پياده سازي سيستم هاي مديريت يكپارچه ISO14001:2004 و OHSAS18001:1999 و ISO9001:2000 شروع و جاري گرديد بر اين اساس ،فرايند ها در سه دسته فرايندهاي اصلي، پشتيباني و مديريتي تعريف گرديد. نظام مديريت فرايندها در طول سنوات گذشته مورد بازنگري و بهبود قرار گرفته است

در سال 1390 بر اساس الزامات ويرايش هاي جديد استانداردهايOHSAS18001:2007 و ISO14001:2004و ISO9001:2008 مورد بازنگري قرار گرفت.

از سال 1396 فرايندها براساس الزامات ISO45001:2018,ISO50001:2018و ISO14001:2015و ISO9001:2015 و الزام ستاد انتقال گاز در راستاي يكپارچه سازي مديريت فرايندها در سطح مناطق و اجراي آن توسط مشاور اجرايي بر اساس مدل APQC و همكاري مستمر منطقه 8 عمليات انتقال گاز ،كليه فرايندهاي سازمان شناسايي و در نهايت در سه سطح مديريتي، اصلي و پشتيباني با 13 كلان فرايند و 154 زير فرايند تعيين و به مناطق ابلاغ گرديد.

پس ازابلاغ فرايندهاي شركت انتقال گاز ،منطقه 8 باانجام هماهنگي لازم درقالب تشكيل جلسات باواحدهاي مختلف نسبت به جاري سازي، بازنگري وبروز رساني فرايندهاي مرتبط با واحدها اقدام نموده است.

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت