یکشنبه 13 آذر 1401 برابر با 04 دسامبر 2022

خطا
  • تماس یافت نشد

مهلت و نحوه پاسخگویی به مکاتبات ارباب رجوع :

زمان پاسخگویی به شکایات و  نامه ها به طریق بالا 10 روز پیش بینی شده است .

1 ) نامه های سیستمی ( مهلت 5 روزه برای پاسخگویی واحد های مربوطه و مهلت پاسخگویی برای ذینفعان با امضا مدیر منطقه )

2 ) نامه های واصله به صورت حضوری ( مهلت 10 روزه برای فرایند کلی پاسخگویی به ارباب رجوع )

شایان ذکر است در صورت پاسخگویی قبل از موعد با شماره ارباب رجوع تماس برقرار خواهد شد .

آخرین اخبار

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت