جمعه 04 مهر 1399 برابر با 25 سبتامبر 2020

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز ميانه

محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز میانه

شهر ميانه              محدوده تحت پوشش حدود 408 كيلومتر

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت