یکشنبه 23 خرداد 1400 برابر با 13 جون 2021

منطقه 8 عمليات انتقال گاز جزو سازمانهاي برتر در امر كمك هاي مومنانه

منطقه 8 عمليات انتقال گاز جزو سازمانهاي برتر در امر كمك هاي مومنانه

منطقه 8 عمليات انتقال گاز در مراسم تقدير از سازمانها و ارگانهاي خير، جزو سازمانهاي برتر در امر خيرخواهانه و خداپسندانه و كمك هاي مومنانه...
پياده سازي سيستم بهاي تمام شده ABC از الزامات قانونی در توسعه پایدار است

پياده سازي سيستم بهاي تمام شده ABC از الزامات قانونی در توسعه پایدار است

مديرعامل شركت انتقال گاز ایران بر ضرورت پياده سازي سيستم ABC جهت بررسي مديريت بهاي تمام شده و آگاهي از هزينه هاي انتقال و خدمات در تمامي...
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز: نيروي انساني سالم، محور اصلي توسعه پايدار است

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز: نيروي انساني سالم، محور اصلي توسعه پايدار است

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز در بازديد از مسير صعب العبور خطوط لوله انتقال گاز آستارا و اردبيل، نيروي انساني سالم را محور اصلي توسعه...
بمنظور ارتقاء پايداري انتقال گاز، عمليات اورهال توربين هاي منطقه 8 عمليات استارت خورد

بمنظور ارتقاء پايداري انتقال گاز، عمليات اورهال توربين هاي منطقه 8 عمليات استارت خورد

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، از شروع عمليات اورهال توربين هاي تاسيسات تقويت فشار گاز اين منطقه عملياتي خبر داد. به گزارش روابط عمومي...
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز: تبادل دانش و تجربه، زيرساخت توسعه است

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز: تبادل دانش و تجربه، زيرساخت توسعه است

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، تبادل دانش و تجربه را زيرساخت توسعه دانست و هم افزايي را زمينه ارتقا سرعت موتور توسعه كشور اعلام كرد. به...

دسترسی های سریع

 
 
 
 
 

منطقه 8 عمليات انتقال گاز در مراسم تقدير از سازمانها و ارگانهاي خير، جزو سازمانهاي برتر در امر خيرخواهانه و خداپسندانه و كمك هاي مومنانه معرفي و لوح سپاس دريافت كرد.

مديرعامل شركت انتقال گاز ایران بر ضرورت پياده سازي سيستم ABC جهت بررسي مديريت بهاي تمام شده و آگاهي از هزينه هاي انتقال و خدمات در تمامي مناطق عملياتي تاكيد كرد.

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز در بازديد از مسير صعب العبور خطوط لوله انتقال گاز آستارا و اردبيل، نيروي انساني سالم را محور اصلي توسعه پايدار دانست و بر اتحاد، همبستگي و همدلي نيروها تاكيد كرد.

خريد اقلام تقاضاي شماره 9843660 بشرح پيوست و به تعداد 12 قلم مربوط به سنسورها و تجهيزات كنترل ارتعاش واحدهاي الكتروكمپرسوري تاسيسات تبريز

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

(شماره مناقصه: 87100041 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 52085120)

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000004)

نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه هشت عمليات انتقال گاز)، تبريز، كيلومتر پانزده جاده تبريز ـ آذرشهر، بعد از سه­ راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، صندوق پستي 367 ـ 51745 سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه: خريد اقلام تقاضاي شماره 9843660 بشرح پيوست و به تعداد 12 قلم مربوط به سنسورها و تجهيزات كنترل ارتعاش واحدهاي الكتروكمپرسوري تاسيسات تبريز بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي، به مدت شش ماه تقويمي.

2 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 650 503 ريال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).

3 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه:

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 11/03/1400 مي­باشد.

3-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي شناسه ملي/پروانه كسب، شماره اقتصادي بوده و تصوير اين مدارك را به همراه مستندات مربوطه، در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

3-2- هزينه دريافت اسناد تجديد مناقصه و فرمها از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 000/500 ريال بوده كه به صورت الكترونيكي واريز خواهد شد.

4-آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه و فرمها: روز شنبه مورخ 22/03/1400 ساعت 14:00

5 - آخرين مهلت عودت (بارگذاري) اسناد مناقصه و فرمها: روز چهارشنبه مورخ 02/04/1400 ساعت 11:00

6 - زمان گشايش پيشنهادها: روز يكشنبه مورخ 06/04/1400 ساعت 10:00

7 ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444173-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021   /   1456-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

                                                                           روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

تاريخ درج آگهي: 1400/3/11

دوشنبه, 10 خرداد 1400 10:22

استعلام بهاء 1100091592000198

نوشته شده توسط

فراخوان برگزاري استعلام بهاء

( شماره نياز / شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت : 1100091592000198 )

نام و نشاني دستگاه استعلام­گزار : شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز-آذرشهر- بعد ازسه­راهي پالايشگاه- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي- ساختمان مركزي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع : استعلام بهاء احداث ايستگاه حفاظت كاتدي در انتهاي خط اصلاندوز

2 ـ نحوه دريافت مدارك استعلام بهاء : كليه مراحل برگزاري فرآيند استعلام ، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . لازم است استعلام گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در استعلام بهاء محقق سازند .

1-2- شايان ذكر است ارائه مستندات مربوط به حداقل 2 كار مشابه براي استعلام گران الزامي است .

3- آخرين مهلت بارگذاري / عودت اسناد استعلام بهاء : روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 ساعت 10:30

4 ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444453-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934-021   و 1456-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، از شروع عمليات اورهال توربين هاي تاسيسات تقويت فشار گاز اين منطقه عملياتي خبر داد. به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه 8 با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اهميت استقرار تاسيساتهاي تقويت فشار گاز منطقه روي خط صادراتي، آماده بكار بودن توربين ها در تاسيسات منطقه با تمام توان و استفاده از همكاري شركت هاي داخلي نسبت به اورهال آنها از اولويت و نيازهاي ضروري در اين منطقه عملياتي بشمار مي رود.

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، تبادل دانش و تجربه را زيرساخت توسعه دانست و هم افزايي را زمينه ارتقا سرعت موتور توسعه كشور اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مديرمنطقه 8 ، با تاكيد بر تبادل دانش و تجربه گفت: در طول خدمت خود سعي كنيم در كنار دانش اندوزي آموخته هاي خود را به ديگران انتقال دهيم تا چرخه نوآوري و بهبود مستمر تداوم يابد.

 

فيروز خدائي در كارگاه آموزشي پيمانهاي عمومي و اختصاصي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، نظارت و مديريت صحيح پيمانها را راهكاري مناسب در ارتقاء كيفي عملكرد سازمان دانست.

فيروز خدائي، در حاشيه بازديد منطقه اي خود از مركز بهره برداري خطوط لوله ميانه، رعايت ايمني و توجه به سلامت افراد را زمينه اي براي صيانت از منابع انساني و افزايش بهره‌وري هرسازمان دانست.

مهدی جمشیدی دانا از استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001 بصورت یکپارچه در شرکت انتقال گاز ایران از سال 1400 خبر داد.

صفحه1 از37

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت