Sat 21 May 2022 | 21 May 2022

Petrol bakanı OwjiGaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun Toplantısında Konuştu

İran Petrol Bakanı JavadOwji, 16 Kasım 2021 Salı günü sanal olarak gerçekleştirilen 23. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) Bakanlar Toplantısı'na konuşmada bulundu.

İran'ın SHANA haber ajansı,Owji,Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 23. Bakanlar Toplantısı'na hitaben yaptığı konuşmada Bolivya'yı etkinliği düzenlediği için takdir ederek, etkin ve stratejik kararlar alarak Asamble'nin hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda bir adım daha atabileceğini umduğunu, bildirdi.

Korona virüsün patlak vermesi nedeniyle küresel ekonomi ve buna bağlı olarak gaz piyasası, etkileri orta vadede bile dünya enerji üretim ve tüketim kalıplarını değiştirecek önemli zararlar gördüğünü belirtti.

Son iki yılın tüm zorluklarına rağmen, GECF üye devletleri, Meclis tüzüğünde yer alan ilke ve hedeflere bağlı kalarak gaz piyasasındaki zorlukları ve istikrarsızlıkları yönetebildiklerini kaydetti.

Enerji geçişinde gazın kilit rolüne değinerek, “Doğalgaz, yenilenebilir enerjinin gelişmesine rağmen daha az karbonlu ve çevresel ve ekonomik faydalar nedeniyle sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişte önemli ve kilit bir role sahiptir. Bundan dolayı doğalgazdan eden edilen enerji, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için küresel yeşil enerji stratejisinin bir parçası olabilir.

Owji, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan yedinci sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için İran'da ve dünyanın diğer bölgelerinde bol ve geniş doğalgaz kaynaklarının, temiz ve ekonomik enerjiye halkın erişimini sağladığını belirtti.

Dünyayı, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere karşı ortak ve farklı sorumluluklarına dikkat etmeye ve bu ülkelerde enerji geçişi için iyi bir fırsat hazırlamaya çağırdı.

"Teknoloji transferi, hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan 50 yıllık bir vaaddir ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle de gaz ihraç eden ülkeler, bu tür teknolojilere daha fazla ihtiyaç duymaktadır" dedi.

Buna göre, üreticiler ve tüketiciler de dahil olmak üzere tüm taraflarla yapıcı diyalog ve işbirliği, doğal gazın arz ve talep güvenliğini sağlayabilir ve sonuçta her iki tarafa da fayda sağlayabilir.

"Gaz piyasasının teknolojisi, gelişimi ve istikrarı konusunda GECF üye ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik etmenin daha gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.

İran, gaz üreten ülkelerle her türlü toplu veya ikili işbirliğini memnuniyetle karşılar ve gaz ihracatçılarının çıkarlarını ve gaz piyasasının istikrarını korumak için her türlü çabayı gösterecektir.

Read 80 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Slider News
Read کد خبر: 506

Contact Us