Thu 01 Jun 2023 | 01 June 2023

İran ülkesinde doğalgaz %95 ulaşımıyla Yeşil İran Kampanyası

İran yaptırımlar karşısında arz ve petrol gelirlerine erişim eksikliği ile karşı karşıya kalsa da, petrol ürünleri ihracatını artışıyla keza İran'da gaz arzının gelişmesiyle mümkün olan para biriminin değer kazanarak bu koşulların mümkün olduğunca güvenli bir şekilde üstesinden gelebildi.

Aslında 40.000 milyar Tümen bir yatırımla gaz arzının geliştirilmesi, ülke nüfusunun %95'inden fazlasının gaz şebekesine bağlanmasına yol açmıştır.Bu arada, Güney Pars gaz sahasından gaz çıkışında 2,5 kat artışa ve doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesinin geliştirilmesi için alınan bir dizi önleme güvenen İran Ulusal Gaz Şirketi, yaklaşık 35 bin köyü doğal gazdan yararlanmasını sağlamıştır. Bu şekilde, tüm ülkedeki gaz arzının kapsamı zaten %95'i aştı.

Bu rakam, ülkenin %95,1'inin doğrudan gaz arzı kapsamında olduğunu göstermektedir buda ülkemizde değil, dünyada eşi olmayan bir istatistiktir.Bu istatistiğin değeri, İran'daki gaz endüstrisinin ömrünün çok kısa olmasıdır.Aslında gaz endüstrisi, adalet yaratma sloganıyla yeni bir büyüme başlatan 1978 İran İslam Devrimi'nin meyvesi sayılabilir.

Tüm bu çabalar sonuç vermiş ve bu yıllarda hızlanan gaz arz süreci güvenle yoluna girmiş ve buna bağlı olarak şu ana kadar yaklaşık 35.000 köy ve 1173 il doğalgaza kavuşmuştur ve buna bağlı olarak şu anda kentsel nüfusun %98,4'ü ve kırsal nüfusun %84,6'sı ve toplamda ülke nüfusunun %95'inden fazlası doğalgazdan yararlanmıştır.

Ülkenin gaz tüketiminin yaklaşık %75'i Güney Pars'tan sağlandığı için gaz iletim kapasitesinin genişletilmesi gazın bu ortak sahada sıkışmasını engellemiş ve İran Katar'dan daha fazla gaz çıkarabilmiştir.Bu kapasite aynı zamanda bu ortak alandan sürdürülebilir üretim sağladı.Ülek nüfusunun %95'inin gaz şebekesi tarafından kapsanmasına ve bu endüstrinin gelişmesi için ana hedeflere ulaşılmasına rağmen, özellikle ülkenin kırsal kesiminde doğalgaz arzı devriminin devam edeceği anlamına geliyordu.Ayrıca bu süre zarfında 4.664 sanayi birimine gaz temini yapılmıştır veya yapılacaktır. 

Hasan Montazer Torbati

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü

Read 323 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Slider News
Read کد خبر: 499

Contact Us