Mon 28 Sep 2020 | 28 September 2020

İran Ulusal doğalgaz şirketi CEO'su“doğalgaz sanayi yabancı mal ithalatından kendine yetmeyi kutlamaya olduğunu” haber verdi.

İran Ulusal doğalgaz şirketi CEO'su, “İran bilgi tabanlı şirketlerin katılımıyla ülkenin gaz endüstrisinin 35 yüksek tüketim ve stratejik malının üretimine başladığını duyurdu ve ilan etti ki: “Rafinerinin üretim ve işleme kapasitesi arttıkça, yakında doğalgaz endüstrisi yabancı ithalatın kendi kendine yeterliliğini kutlayacaktır” dedi.

Ulusal İran Gaz Şirketi'nin halkla ilişkilerine raporuna dayanarak, gaz işlerinde petrol bakan yardımcısı Hassan MONTAZER TORVAT, İran`da gaz üretim kapasitesi yükseldiğini hatırlatarak üretim, transfer, dağıtım, ülke doğalgaz ithalat zincirinde çeşitli rekorlar kayıt ettiğini vurgulayıp, “doğalgaz üretim koruma ve tutamak için planlamalarla beraber, doğalgaz endüstrisi geliştirme planları kanunsuz ambargolar ve Korona koşullarıyla aynı anda durmadığını” söyledi.

İran Ulusal doğalgaz şirketi CEO'su, üretim arttırma yılında İranlı inşaatçıların, müteahhitlerin ve mühendislerini güç ve kapasitelerinden azami ölçüde faydalanabilmek için Ulusal İran Gaz Şirketi'nin de kapsamlı planlaması gündemde olduğunu ilan etti ve ekledi, “Ülkenin doğalgaz üretimi, iletimi ve dağıtım ağına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için, gaz endüstrisindeki yüksek tüketim mallarının bilgi ve teknolojisini yerelleştirmek için dördüncü kalkınma planı tanımlanmış ve uygulanmıştır”.

Doğalgaz işlerinde petrol bakanı yardımcısı, güncel teknoloji ihtiyaçlarını tanımlaması, ulusal doğalgaz şirketi ihtiyacı yirmili mallar ve yöntemleri arıtım, dağıtım ve transfer sektörü ile ilgili olarak “Şu anda gaz endüstrisinde hem sayı hem de değer bakımından önemli kaynaklara sahip 35 kalemyüksek talep ve ihtiyacı giderildiğini” bildirdi.

Ulusal İran Gaz Şirketi'nin, gaz endüstrisinin yabancı mal alımına bağımlılığını azaltmak için bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetlerine verdiği özel önemden bahse ederek, “Bu bağlamda, bilgi tabanlı şirketlerin ve yerli üreticilerin katılımıyla, gaz endüstrisinde 35 yüksek tüketim malının ticari inşaatı, kapsamlı bir banka tanımı ve akıllı ihtiyaç değerlendirmesi şeklinde başlanıldığını” bildirdi.

TORBATİ ayrıca, ülkenin gaz endüstrisinin yerli bilgi tabanlı şirketler tarafından ihtiyaç duyduğu çeşitli kimyasalların yerli üretimi için planlarını duyurdu ve ekledi: "Bu kimyasalların çoğuna doğalgaz rafinerileri gerekiyor ve yakında bu ürünlerin yerel ve ulusal üretiminin başlangıcını göreceğiz." .

Bu yetkili makam, ülkede gaz tatlandırması için gerekli kimyasalların üretimi için ilk kompleksin inşası ve işletilmesi desteklendiğine atıfta bulunarak: tahmin edilir yılsonuna kadar bu endüstriyelkompleks işe tutulara,toplamda, gaz endüstrisinin yurtdışında 4 ürün sarf malzemesi satın almasına gerek kalmayacaktır”.

Ulusal İran Gaz Şirketi CEO'suna göre, yakında dönen ve sabit mekanik parça ve cihazların tasarımı ve üretimi, elektrik ve enstrümantasyon ve kontrol, turboşarj, lazer kaçak detektörü, santrifüj blower ve gaz çiğ noktası analizörü alanında bilgi tabanlı şirketlerin desteği ile ülkenin doğalgazı kendi kendine yeterli olacak, bu yüzden, yasadışı yaptırımlar karşısında bile, gaz ve diğer gaz ürünlerinin sürdürülebilir üretiminin yolunu açık kalacaktır

Read 13 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Slider News
Read کد خبر: 497

Contact Us