Thu 13 Aug 2020 | 13 August 2020

Slider News

Slider News (10)

Wednesday, 05 Aug 2020

İran Ulusal doğalgaz şirketi CEO'su, “İran bilgi tabanlı şirketlerin katılımıyla ülkenin gaz endüstrisinin 35 yüksek tüketim ve stratejik malının üretimine başladığını duyurdu ve ilan etti ki: “Rafinerinin üretim ve işleme kapasitesi arttıkça, yakında doğalgaz endüstrisi yabancı ithalatın kendi kendine yeterliliğini kutlayacaktır” dedi.

Wednesday, 01 Jul 2020

Doğalgaz işlerinde petrol bakan yardımcısı, “güney pars doğalgaz büyük kompleksi yüksek ve iyi performansla petrol bakanı memnuniyetini kazanarak bu hususta her zaman iyilikle hatırlattığını” bildirdi.

Tuesday, 23 Jun 2020

Corona virüsünün patlak vermesinden bu yana doğalgaz endüstrisinin operasyonel alanlarında gerçekleştirilen izleme ile ve bu virüsün patlak vermesinin ikinci dalgasının başlangıcına rağmen,özellikle üretim sektöründe, hastalıkla karşılaşmalar iyi olduğunu gösterir ve zor olaylarda ülkenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya tamamen hazırız.

Monday, 15 Jun 2020

Sosyal Sorumluluk alanı, geniş ve kapsamlı alan olduğundan dolayı etraf çevresinde bizden daha fazla istekte bulunmaktadır. Lakin mevcut sınırlamalardan dolayı, sınırlamalar çerçevesinde büze düşen yeni yollar bularak şirkete maliyet doğurmadan çalışmaları yapmak ve ilerletmektir.

Sunday, 17 May 2020

Zor koşullarına rağmen2019 yılı, Ulusal İran Gaz Şirketi'nin finansal kaynaklar ve finansal disiplin sağlamadaki çok iyi yıllarından biriydi, ambargoların, gaz emininde iyi koşullara ulaşmışız.

Saturday, 25 Apr 2020

İran ulusal gaz şirketi CEO raporuna göre, İran ulusal gaz şirketi müdürü ve bakan yardımcısı Hassan MONTAZET TORBATI, III. Seviye acil koşullar II. Toplantısında, Corona virüs yayılması önlemek amacıyla 15.04.2020 tarihinde İran ulusal gaz şirketi şehit Bahonar salonunda petrol sanayi sağlık ve tedavi genel müdürü HabibollahSamei, Sevk müdürü, İran gaz transferi şirketi genel müdürü, üretim koordine ve denetim müdürü ve diğer üyeler katılan toplantıda, “Gaz endüstrisinde, özellikle rafinaj ve işletme şirketlerinde koronavirüsüyakalanan bireylerin istatistik ve sayılarını göz önünde bulundurarak, HSE birimi yardımlarıyla şirkette sağılık kuralları uyunca, virüse yakalanma riski tamamen giderilmiş bunu ortadan kaldırmak için tüm sağlık ipuçlarını ve talimatları takip etmek gerekir” dedi

Sunday, 19 Apr 2020

Petrol Bakanı,2020 Nevruz ve Petrol endüstrisinin millileştirilmesi etkinliğini kutlanmasıyla ilgili “İran petrol sanayi 2019 yılı başında bitişine kadar, Amerika düşmanlığı ve halka veülkeye karşı yasal olmayanambargolar odağındaydı. Bu zor dönemde ülkenin petrol endüstrisinin çalışanlarının ve onurlu yöneticilerinin çabalarının anlatımı kutsal savunmanın bir anlayış ve eş değerdir

Sunday, 01 Mar 2020

Bakan yardımcısı ve İran ulusal gaz şirketi CEO`su: “ülkedeki enerji tüketimi çok yüksektir ve bunu kontrol etmenin bir yolunu düşünmesi gerekir” söyledi

Saturday, 22 Feb 2020

Sistan ve Belucistan eyaletinin ana eksenlerinin tümüdoğalgaz sektöründe aktiftirler

İran doğalgaz şirketi halk ilişkilerinin raporuna dayanarak, Pertol Bakanıİran petrol ürünleri, gaz ve petrokimya ihracatçıları birliği ile yaptığı toplantıda şunları söyledi:Zahidan`da şebeke konulması ve kentlerin bazı noktalarında abonelikler yapılmaktadır, gerçi abonelik kentte şebeke konulmadan geridedir

Saturday, 22 Feb 2020

İran ulusal doğalgaz şirketinde 1,8 milyar dolar yatırım olasılık potansiyel bulunur. Özel sektör giriş yapmadan petrol ve doğalgaz sanayi projeleri pratik olarak gerçekleşemez ve bu sektörün bu projelere katılımı her iki taraf için de karlı ve caziptir

Contact Us